Uruchomienie usług teleopieki w OPOS24 bardzo szybko pokazało ich przydatność nie tylko dla osób będących podopiecznymi Ośrodków Pomocy Społecznej, lecz także dla samych pracowników. Codzienne wizyty u podopiecznych, częstokroć w trudnym i niebezpiecznym terenie wskazały kolejny kierunek rozwoju systemu OPOS24.
Obecnie wachlarz usługi został rozszerzony o usługi dedykowane bezpośrednio dla pracowników udających się w teren. Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej, po wyjściu na wizyty terenowe telefon pracownika jest także jego osobistym stróżem, umożliwiając wezwanie pomocy w razie takiej potrzeby. Po wezwaniu alarmu aplikacja działa jak „czarna skrzynka”, rejestrując zarówno lokalizację, jak również dźwięki z otoczenia. Dzięki czemu możliwe jest zarówno szybkie sprowadzenie pomocy, jak i późniejsze odsłuchanie przebiegu wizyty. W normalnym trybie pracy aplikacja jest nieaktywna i nie śledzi w żaden sposób pracownika, uruchamia się ją tylko w trakcie wyjść w trudne tereny, dzięki czemu zachowana jest prywatność pracowników.

Więcej informacji w dziale “dla pracownika