W ramach realizacji umowy na świadczenie usług Teleopieki, nasza firma będzie świadczyła je kompleksowo od grudnia 2016  dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.