Miasto Ostrów Wielkopolski, przy współpracy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Senior-Wigor” wybrały nasza firmę na dostawcę kompleksowych usług teleopieki dla podopiecznych tego ośrodka.

Więcej informacji na stronie umostrow.pl