W sytuacji nasilającego się zjawiska agresji społecznej, bezpieczeństwo pracowników pomocy społecznej staje się priorytetowym zadaniem dla kierownictwa Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom system OPOS24 zapewni Państwu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników wychodzących w teren.

System OPOS24 wspomaga w sytuacjach

Zagrożenia zdrowia lub życia u pracowników pomocy społecznej działających w terenie

Potrzeby kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub operatorem Telecentrum Opieki

Potrzeby natychmiastowego zaalarmowania Policji, grupy interwencyjnej lub innej formacji porządkowej

Braku możliwości słownego przekazania potrzeby wezwania pomocy

Podstawowe funkcje systemu OPOS24

Przekazywanie „cichego” alarmu do Telecentrum Opieki

Natychmiastowe powiadamianie służb porządkowych po odebraniu alarmu w sytuacji zagrożenia

Po włączeniu alarmu możliwa jest praca w trybie nasłuchu, gdzie rejestrowane są dźwięki i odgłosy z miejsca zdarzenia, co umożliwia lepszą ocenę sytuacji pracownika

Lokalizacja miejsca przebywania pracownika pomocy społecznej, który wezwał alarm, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o podwyższonym ryzyku wystąpienia agresji

Tworzenie obszarów o podwyższonym stopniu ryzyka w oparciu o mapy cyfrowe

Wygodne narzędzie do planowania i określania wizyt w terenie dla pracownika pomocy społecznej

Odbieranie wezwań  od wielu osób działających w różnych miejscach

Wykorzystanie ogólnodostępnych telefonów GSM typu smartfon

Możliwość wyboru dowolnego operatora GSM, takiego jaki najlepiej funkcjonuje na terenie OPS

Schemat działania usług w OPOS24.

Sercem systemu OPOS24 jest profesjonalne Telecentrum Opieki zapewniające:

Całodobowe przyjmowanie alarmów i zgłoszeń

Szybkie wezwanie pomocy lub służb porządkowych w sytuacji zagrożenia

Lokalizowanie pracowników, którzy użyją przycisku SOS, np. w miejscach podwyższonego ryzyka

Dostępność usług na terenie całego kraju