W sytuacji nasilającego się zjawiska agresji społecznej, bezpieczeństwo pracowników pomocy społecznej staje się priorytetowym zadaniem dla kierownictwa Ośrodków Pomocy Społecznej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom system OPOS24 zapewni Państwu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników wychodzących w teren.

System OPOS24 wspomaga w sytuacjach

wspomaga-pkt1

Zagrożenia zdrowia lub życia u pracowników pomocy społecznej działających w terenie

 

wspomaga-pkt2Potrzeby kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub operatorem Telecentrum Opieki

 

wspomaga-pkt3Potrzeby natychmiastowego zaalarmowania Policji, grupy interwencyjnej lub innej formacji porządkowej

 

wspomaga-pkt4Braku możliwości słownego przekazania potrzeby wezwania pomocy

 

Podstawowe funkcje systemu OPOS24

 

fnkc-p1Przekazywanie „cichego” alarmu do Telecentrum Opieki

 

fnkc-p2Natychmiastowe powiadamianie służb porządkowych po odebraniu alarmu w sytuacji zagrożenia

 

fnkc-p3Po włączeniu alarmu możliwa jest praca w trybie nasłuchu, gdzie rejestrowane są dźwięki i odgłosy z miejsca zdarzenia, co umożliwia lepszą ocenę sytuacji pracownika

 

fnkc-p4Lokalizacja miejsca przebywania pracownika pomocy społecznej, który wezwał alarm, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o podwyższonym ryzyku wystąpienia agresji

 

fnkc-p5Tworzenie obszarów o podwyższonym stopniu ryzyka w oparciu o mapy cyfrowe.

 

fnkc-p6Wygodne narzędzie do planowania i określania wizyt w terenie dla pracownika pomocy społecznej

smartfon

 

fnkc-p8Odbieranie wezwań  od wielu osób działających w różnych miejscach

 

fnkc-p9Wykorzystanie ogólnodostępnych telefonów GSM typu smartfon

 

fnkc-p10Możliwość wyboru dowolnego operatora GSM, takiego jaki najlepiej funkcjonuje na terenie OPS

 

Schemat działania usług w OPOS24.

dla pracownika - schemat

Sercem systemu OPOS24 jest profesjonalne Telecentrum Opieki zapewniające:

Call center employees [Przekonwertowany]

tcntr-pkt1Całodobowe przyjmowanie alarmów i zgłoszeń

 

tcntr-pkt2Szybkie wezwanie pomocy lub służb porządkowych w sytuacji zagrożenia

 

tcntr-pkt3Lokalizowanie pracowników, którzy użyją przycisku SOS, np. w miejscach podwyższonego ryzyka

 

tcntr-pkt4Dostępność usług na terenie całego kraju